NazivEtničnost - manjine / zajednice
  
Nadređeni Etničnost
Koncept zbirka
rrep

≈ 16  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10105 | Stanovništvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju njihova oblikovanja u urbane cjeline : kraj 18. i početak 19. stoljeća / Sanja Lazanin.
10129 | Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih županija između dvaju popisa (1991.–2001.) / Dragutin Babić.
10113 | Relacijska dimenzija etničkog identiteta : istraživanje etničkih kategorija na primjeru Petrinje / Snježana Gregurović.
10119 | Multikulturne politike i međuetnički odnosi : Kanada / Ružica Čičak -Chand.
10106 | Susjedstvo i prijateljstvo povratnika i useljenika u predratnom, ratnom i poslijeratnom socijalnom ambijentu Brodsko-posavske županije / Dragutin Babić.
10118 | Stigmatizacija Hrvata i Srba u prijeratnome, ratnom i poslijeratnom razdoblju / Dragutin Babić.
10115 | Napomene o religiji, crkvi i etničkom identitetu : (na primjeru Hrvata u Mađarskoj) / Josip Kumpes.
10120 | Dimenzije agresivnosti kao psihološka pozadina političkih orijentacija i etnocentrizma : komparacija različitih sociodemografskih skupina u Vojvodini / Zlatko Šram.
10065 | Stigmatizacija i identitet Roma – pogled »izvana«: slučaj učenika Roma u naselju Kozari Bok / Dragutin Babić
10121 | Moć klasifikacije : klasifikacijske sheme i konstrukcija etničke strukture u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji (1785.–1860.) / Aleksandar Vukić.